Как да купя имот на търг?

  1. Харесвате си имот
  2. Уговаряте оглед
  3. Отивате на оглед
  4. Внасяте депозит и наддавателно предложение
  5. Търг с наддаване

Когато купувате е добре да проверите за следните неща

Това може да бъде проверено чрез справки в регистрите, които поддържат информация за съответното имущество – Имотния регистър при Агенция по вписванията, Кадастрално-административна информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър или чрез запитване до Министерство на земеделието, храните и горите – за земеделски земи и гори в неурбанизирана територия.

Покупката на имот от публична продан с възбрана или ипотека не е проблем

След покупка на имот чрез публична продан, възбраните и тежестите върху имота се изчистват, но това не става автоматично. Купувачът трябва сам да подаде заявление/молба премахване на тези мерки и да извърши действия за вдигане на наложените възбрани и ипотеки върху придобития имот. Процедурите не са сложни и могат да бъдат направени лично от сямият купувач.

Вещни тежести, които следват имота и които не отпадат след публична продажба

Това са право на строеж, право на преминаване, право на надстрояване и пристрояване, вписани наемни и арендни договори, както и право на ползване, ако същите са учредени от собственика на имота преди възбраната или ипотеката.

Участие в търг чрез пълномощник

Докато в процедурата на НАП, общините, държавните институции и процедурата по несъстоятелсност безспорно се допуска участие в наддаването на пълномощник с нотариално заверено пълномощно, то в процедурите на ЧСИ/ДСИ този въпрос е спорен. Някои съдебни изпълнители задължително искат пълномощникът да е сред описаните в чл. 32 ГПК (т.е. адвокат, юрисконсулт, родител, дете, съпруг). Преди да учасввате в процедура на съдебен изпълнител е препоръчително първо да попитате самият съдебен изпълнител дали допуска пълномощник с нот. заверено пълномощно.

След спечелването на търга

След като се купи имота трябва да поискате от ЧСИ писмо, че не сте поели ипотеката на длъжника. Не е задължително да се плаща за въвод, ако длъжника съдейства. Обикновено имате срок за заплащане на остатъка от крайната цена. Внимавайте за този срок, тъй като ако го пропуснете, губите както даденият депозит, така правото да закупите имота!

Положителни страни на закупуването на имот от публична продан или търг

Без значение дали искате да купите своя първи дом или сте сериен инвеститор в недвижими имоти, закупуването на имот на търг е прекрасна възможност защото:

Търсите имот под пазарни цени?

Намерете го с нас!

Регистрирай се
Съгласие за бисквитки