София се размина с увеличение на местните данъци, Бургас - не

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 10 януари 2024 г.

Столицата остана незасегната от промените в Закона за местни данъци и такси, приети в края на миналата година от парламента и предвиждащи увеличение на ставките за някои общини. От големите градове засегнати са Бургас, Благоевград, Стара Загора.

В Бургас увеличението на такса смет изглежда най-значително и ще засегне доста хора, като се има предвид, че там придобиват имоти много хора от цялата страна. То е с цели 30 на сто, но промени не е имало в последните 14 години и това отчасти компенсира негативния ефект. В Благоевград има промяна нагоре и при данък сгради и при такса смет. И двата налога се увеличават до 2,5 промила. В Стара Загора увеличението засяга само данък сгради, който нараства от 1,45 на 1,7 промила. Значително е увеличението и в Горна Оряховица. Там данък сгради става 3 промила, а такса смет – 6,2 промила.

И тази година платилите до 30 април ще ползват 5 % отстъпка. Иначе сроковете за данък сгради са до 30 юни и 31 октомври 2024 г. Последната вноска за такса смет е месец по-късно – до 30 ноември на настоящата година.

Ако придобиете имот през текущата година, сроковете за данъка са същите, но ако покупко-продажбата е станала след изтичането на някой от сроковете, данъкът е дължим в двумесечен срок от придобиването.

Някои от другите нови текстове в закона се отнасят до преустройство и промяна на предназначението на сградите. Когато те имат отношение към размера на данъка, промяната ще се отразява служебно, а собственикът ще бъде уведомяван до месец.

От своя страна Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще имат ангажимент да уведомят общината в 7-дневен срок за промененото обстоятелство, свързано с преустройство и промяна на предназначението на сградите, когато то подлежи на вписване в имотния регистър и води до промени в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Клас А за максимално висока енергийна ефективност на сградата ще важи 10 години от издаването му.

Съгласие за бисквитки