Как и при какви правила се провежда търг с тайно наддаване при публична продан на имот от НАП?

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 19 февруари 2024 г.

Един от възможните способи за придобиване на имот е чрез публична продан. Такава често се обявява и от Националната агенция по приходите. На своя сайт агенцията публикува актуалните оферти за продажба, като в търга за нея могат да участват както физически, така и юридически лица.

Какво е търг с тайно наддаване?

За разлика от търга с явно наддаване пред ЧСИ, при публична продан на имот от НАП търгът е с тайно наддаване. Както става ясно и от самия термин, отправените предложения за цена от участниците остават в тайна. Те биват скрити чак до крайния срок на приемане на оферти.
Въпреки че е тайно, в наддаването не може да се участва, ако лицето е посочило по-ниска от първоначално обявената цена. То губи правото си да спечели търга и ако с офертата си не е подало документ, удостоверяващ платен депозит – 20% от началната цена.

Хронология на стъпките в търг с тайно наддаване за продажба на имот от НАП

Търгът с тайно наддаване за имот от НАП започва с публикуването на съобщение от агенцията. В него се изброяват всички съществени детайли като описание на самия имот, начална цена, опциите за оглед и проверка на тежестите, място и срок за изпращане на оферти за наддаването, както и срок, в рамките на който може да се заплати 20%-ният депозит. Това съобщение е публично и всеки може да получи достъп до него в съответната дирекция на НАП и на официалната страница на агенцията.

В рамките на предвидения срок се събират офертите от участниците. Всеки от тях има правото да оттегли предложението си и да изпрати ново. Участие с две оферти от едно лице е непозволено.

Последната оферта се приема в края на работния ден, предшестващ процедурата по отваряне на предложения. При нея се избира най-голямата оферта, чийто адресат става спечелил търга. Ако има две еднакви предложения, се стига до явен търг между двете лица. Когато има повече лица с еднакви оферти и някое от тях не присъства на отварянето на предложенията, се тегли жребий.

Съгласие за бисквитки