Пловдив и София се доближават като обем на жилищно строителство

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 15 януари 2024 г.

Броят въведени в експлоатация нови жилищни сгради през третото тримесечие на миналата година е почти равен в двата най-големи града в България София и Пловдив, съответно 182 и 174 сгради. Това сочат данните на Националния статистически институт. Логично ги следват Бургас и Варна съответно със 136 и 129 сгради, пуснати в експлоатация.

Близки по брой в двата най-големи български града са и издадените разрешения за строеж в периода юли-септември 2023 г. За столицата те са 351, а за Пловдив – 344. За Варна и Бургас са съответно 169 и 161 на брой.

Започнатите нови сгради в страната за предпоследното тримесечие са общо 1528, като почти две трети от тях са в локациите на четирите най-големи града. На пръв поглед изглежда, че в Бургас започнатата нова жилищна площ е много по-малко, отколкото във Варна – 76 срещу 175 сгради. Но на практика разгърната застроена площ е почти равна (857 хил. кв.м срещу 890 хил. кв.м), което означава, че се планират повече големи сгради с много жилища.

При сравняване на трето с второ тримесечие на миналата година се отчита забавяне в активността на строителството на нови жилищни сгради. Общият обем на планираната разгърната застроена площ в национален мащаб спада между 17 и 19 на сто. Със същия процент намалява и броят на издадените разрешителни за строеж. Най-голям спад в това отношение се отчита в Пловдив. Ако се сравнява броят на разрешенията за строеж спрямо същия период на предходната година, намалението е с над 70 на сто, сочат данните. Във Варна намалението е с около 40 на сто, а в София – малко под една четвърт. Единствено изключение в тази отрицателна статистика сред най-големите градове прави Бургас. Там новото строителство през третото тримесечие нараства с около 24 на сто. Увеличава се и планираната разгърната застроена площ, която се увеличава с 16 на сто.

Съгласие за бисквитки