Как да си купим имот на търг с кредит от банка?

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 15 ноември 2023 г.

Наредба, която касае провеждането на електронни търгове от юли 2023 г., дава възможност при публичната продан имот да бъде купен с банков кредит. Опцията е възможна при най-честите публични продажби чрез частни и държавни съдебни изпълнители.

Какво трябва да знаем за покупката на имот на търг с кредит?

Най-важното изискване в този случай е банката или друга финансова институция, която ще финансира покупката на имота, да е регистрирана по Закона за кредитните институции. Целта е постигане на по-голяма сигурност, предвид наличието на не малко ипотекирани имоти, които влизат в портфолиото на банките, заради необлужвани кредити.

Преди влизането на наредбата в сила, купувачите на имоти на публична продан трябваше да платят в срок от две седмици, да получат постановление за възлагане – документът за собственост, който се издава от съдебния изпълнител, и едва след това да впишат имота в имотния регистър, и да го ипотекират в полза на банка. Тази процедура трае средно около 2 месеца. Така, финансирането на имот, закупен на търг, при липса на свободни пари, беше възможно или с ипотека върху друг имот в полза на финансовата институция, или с потребителски кредит.

Предимство в новите изисквания са още по-кратките срокове и улеснен достъп до кредитен ресурс. Ето, накратко, в какво се изразяват:

С тези стъпки се гарантират интересите на кредитните институции, което повишава и доверието им към този тип продажби и разширява възможностите за придобиване на частни, индустриални или общински имоти на публична продан.

Съгласие за бисквитки