Да се регулира ли професията „брокер на имоти“?

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 22 януари 2024 г.

Да се регулира ли професията „брокер на имоти“? Това ще е един от въпросите пред парламента през първата половина на настоящата година. В Народното събрание вече е внесен законопроект с лобирането на едно от двете сдружения на агенции за недвижими имоти в страната, който предвижда браншът да се саморегулира. Този проект на нормативен акт е иницииран от Националното сдружение за недвижими имоти, което е по-старото сдружение и обединява около 250 агенции. Според него професията брокер на недвижими имоти ще се регулира от камара, която ще издава свидетелства за правоспособност за упражняване на тази дейност.

Срещу проектозакона се изправи второто национално сдружение в бранша – Национално сдружение брокери на имоти, което е за регулацията но против саморегулацията. Неговите представители считат, че държавата следва да е регулатор на професията, а не камара от самите представители на бранша.

Опонентите на проектозакона спечелиха на своя страна Института за пазарна икономика, който обяви внесения проектозакон за противоречащ на пазарната икономика и опитващ се да внесе излишни регулации. Това стана повод той да бъде внесен на вниманието на Комисията по защита на конкуренцията, като нарушаващ правото на конкуренция в страната. Комисията се сезира по сигнала на ИПИ и предстои случаят да бъде разгледан.

Междувременно беше поискано мнението на Европейската комисия от страна на опониращата страна дали е необходимо брокер на имоти да бъде регулирана професия. Становището беше отрицателно и ЕК заяви в писмено становище, че това би било излишно утежняване и професията не е от тези, които следва да бъдат регулирани. Всъщност за регулирани в ЕС се считат много специфични професии, сред които медицинските и правните, защото отделните държави имат специфики в законодателството и образованието, които следва да бъдат отчетени и съответните професии не могат да бъдат упражнявани свободно на територията на ЕС от професионалисти в различните държави. Как е в момента в Европа? Професията е регулирана със специален закон в половината от държавите членки.

Нужно ли е това да се прави у нас? Брокерите, които са „свободни електрони“ са доста голямо предизвикателство пред утвърдените агенции. Те са по-гъвкави, по-бързи и често отнемат клиенти на големите фирми. До специален закон е възможно да се стигне, но той едва ли ще бъде във вида, в който е внесен, ако изобщо се стигне до гласуване.

Съгласие за бисквитки